About Workshop
ryoii ร่วมมือกับแอปแม่มณี จัด Workshop ในหัวข้อ
“ให้ภาพอาหารบอกความอร่อย”
เผย “เคล็ดไม่ลับ” ถ่ายอาหารสวยด้วย SMARTPHONE
พร้อมประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล วิดีโอเล่าเรื่องราวร้านอาหารของคุณ จํานวน 1 คลิป
มูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท* และของที่ระลึกอีกมากมาย
รางวัลที่ 1

วิดีโอเล่าเรื่องราวร้านอาหารของคุณ จํานวน 1 คลิป
มูลค่ากว่า 90,000 บาท*
การันตี 300,000 VIEWS
รางวัลที่ 2 และ 3

- บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท
- พาวเวอร์แบงค์ แม่มณี 8000 mAh มูลค่า 590 บาท
- พรีเมี่ยมเซตแม่มณีชวนชิม รวมมูลค่า 1,550 บาท
สิ่งที่ร้านได้รับจาก
Workshop
ผู้เข้าร่วมที่ภาพถ่ายได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับ วิดีโอเล่าเรื่องราวร้านอาหารของคุณ จํานวน 1 คลิป มูลค่ากว่า 90,000 บาท*ผ่านเว็บไซต์ ryoii ที่มีผู้เข้าชมล้านคนต่อเดือน
ผู้เข้าร่วม Workshop ทั้ง 50 ท่านจะได้ เซตร้านแม่มณีมูลค่า 700 บาท และ เซตแม่มณีรักษ์โลกมูลค่า 450 บาท รวมมูลค่า 1,150 บาท
ผู้ชนะรางวัลที่ 2 และ 3 จะได้
- บัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท
- พาวเวอร์แบงค์ แม่มณี 8,000 mAh มูลค่า 590 บาท
- พรีเมี่ยมเซตแม่มณีชวนชิม รวมมูลค่า 1,550 บาท
เรียนรู้กลยุทธ์ การแต่งภาพให้น่าสนใจเพื่อกระตุ้นยอดขาย
เรียนรู้เทคนิคถ่ายภาพอาหารให้สวย เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้า
เคล็ดลับเล่าเรื่องยังไงให้ขายดี
-277
DAYS
-7
HOURS
-24
MINUTES
-54
SECOND
Workshop Topics
รู้จักอุปกรณ์
รู้จักฟีเจอร์ต่างๆ ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
มุมและองค์ประกอบ
การจัดองค์ประกอบในจาน, แต่งหน้าอาหาร
การถ่ายภาพเล่าเรื่อง
การถ่ายภาพอาหารให้น่าทาน และการเล่าเรื่องผ่าน องค์ประกอบของภาพ
การตกแต่งภาพ
ตกแต่งอย่างพอดี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
Workshop Schedules
12:30 - 13:00
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
13:00 - 13:10
SCB กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม Workshop และแนะนำแอปแม่มณี
13:10 - 14:00
Ryoii session
เทคนิคการถ่ายภาพอาหารสวยด้วย SMARTPHONE
14:00 - 14:15
ช่วงถามตอบ Q&A
14:15 - 14:45
Break
14:45 - 15:05
SCB Session
เคล็ดลับ เล่าเรื่องยังไงให้ขายดี
15:05 - 15:15
ช่วงถามตอบ Q&A
15:15 - 16:20
Workshop Session
16:20 - 16:55
ประกาศผลรางวัลภาพถ่ายของผู้เข้าร่วม Workshop ที่ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3
16:55 - 17:00
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
รายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับร้านค้าที่สมัครแอปพลิเคชันแม่มณีใหม่ โดยต้องเป็นร้านค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา, ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป “ให้ภาพอาหารบอกความอร่อย” เผย “เคล็ดไม่ลับ” ถ่ายอาหารสวยด้วย SMART PHONE by แอปแม่มณี SCB และ Ryoii ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ Victor Club (Victor 2) ชั้น 7 Samyan Mitrtown Office Tower
• เมื่อร้านค้า Download และสมัครแอปแม่มณีใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ร้านค้าลงลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงก์ https://forms.office.com/r/AzabSmZFcG ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 - 21 พฤษภาคม 2566
• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับ 50 ร้านค้าแรกที่สมัครแอปแม่มณีใหม่ และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถมีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 1 ท่าน / 1 ร้านค้า
• พิเศษ! สำหรับร้านอาหารที่ชนะการโหวตภาพถ่ายโดนใจในงานเวิร์กชอปนี้ รับสิทธิ์ถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องราวร้านอาหารของคุณ จำนวน 1 คลิป มูลค่า 90,000 บาท โดยทีมงานจากเพจ Ryoii ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและบริษัทกำหนด โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนและเกณฑ์ในการตัดสินร้านอาหารที่ชนะการโหวตภาพถ่ายโดนใจ ดังนี้
- เกณฑ์การให้คะแนน
หลักเกณฑ์ คะแนน
ความสวยงาม (หน้าตาอาหาร การตกแต่งจาน) 10 คะแนน
องค์ประกอบศิลป์ (การจัดวางองค์ประกอบของภาพ การจัดตกแต่งอาหาร และการเลือกมุมถ่ายอาหารที่สวยงาม เหมาะสม) 10 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ (การนำเสนอภาพถ่ายอาหารที่โดดเด่น และมีความแตกต่าง) 10 คะแนน
- เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้เข้าร่วม Workshop ร่วมโหวตออนไลน์ภายในงาน จำนวน 50 ร้านค้า โดยสัดส่วนของคะแนนคิดเป็น 60% (1 ร้านค้า / 3 โหวต ไม่สามารถโหวตซ้ำร้านได้)
- คะแนนโหวตจาก SCB จากคณะกรรมการ 5 ท่าน โดยสัดส่วนของคะแนนคิดเป็น 20%
- คะแนนโหวตจาก Ryoii จากคณะกรรมการ 5 ท่าน โดยสัดส่วนของคะแนนคิดเป็น 20%
- ร้านอาหารที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะเป็นร้านอาหารที่ชนะการโหวตภาพถ่ายโดนใจในงานเวิร์กชอปนี้และได้รับสิทธิ์ถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องราวร้านอาหารของคุณ จำนวน 1 คลิป มูลค่า 90,000 บาท โดยทีมงานจากเพจ Ryoii ตามเงื่อนไขที่ธนาคารและ Ryoii กำหนด
2. เมื่อร้านค้า Download และสมัครแอปแม่มณีใหม่สำเร็จ รับฟรี เซตร้านค้าแม่มณี ประกอบด้วยป้าย QR แม่มณี, ผ้ากันเปื้อนแม่มณี, ตุ๊กตาแม่มณี และสติ๊กเกอร์แม่มณีรับ QR อย่างละ 1 ชิ้น รวมมูลค่า 700 บาท โดยจำกัด 1 สิทธิ /1 ท่าน
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
4. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
6. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมเวิร์กชอปเพิ่มเติมได้ที่ Ryoii โทร 02 042 7223 – 4 เวลา 10.00 – 18.00 น.
7. สอบถามรายรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแอปแม่มณีเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02 777 7777
8. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ryoiireview.com/scb/maemanee/
วิธีการดาวน์โหลดและฟีเจอร์ของแอป