The Beach Club at Pullman Pattaya Hotel G

1k
View
รีวิวร้านนี้

ที่อยู่ร้านอาหาร

Pullman Pattaya Hotel G หมู่ที่ 5 445/3 ซอย นาเกลือ 16 อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์

038-411-940

ร้านเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการ 18.30.-22.00 น. (บุฟเฟ่ต์เฉพาะวันเสาร์)

ประเภทร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ ( Buffet )
The Beach Club at Pullman Pattaya Hotel G
สถานที่ พัทยา Pullman Pattaya Hotel G หมู่ที่ 5 445/3 ซอย นาเกลือ 16 อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150
0 รีวิว
0 รูป


TOP