Hotel Muse Bangkok

1.3k
View
รีวิวร้านนี้

ที่อยู่ร้านอาหาร

55/555 ซอยหลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน Bangkok 10330

เบอร์โทรศัพท์

ร้านเปิดให้บริการ

2:00-14:30น. และ เวลา 16:00-23:00น.

ประเภทร้านอาหาร

อาหารอิตาเลียน ( Italian )
Hotel Muse Bangkok
สถานที่ ถนน สีลม 55/555 ซอยหลังสวน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน Bangkok 10330
0 รีวิว
0 รูป


TOP