https://www.facebook.com/Mr.MChicken/
Share
“ศรีเหลืองโภชนา” เมนูไฮไลท์คือ ข้าวมันไก่ไจแอนท์ ใครสามารถทานหมดคนเดียว 1 ชม. ไม่ต้องจ่าย

Share
16 ร้านข้าวมันไก่ เจ้าอร่อย-เจ้าเก่าแก่อยู่คู่เมืองไทยเกิน 30 ปี แต่ละร้านสืบทอดวิธีการทำข้าวมันไก่มาจากรุ่นสู่รุ่น

Share
ร้านภูธร บาร์ ร้านย้อนยุคที่ให้พบกับขนมปังปิ้งลุงเฉื่อย เด่นที่มี 9 ไส้ ผ่านการปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ


TOP