เอี้ยวฮั้ว สุกี้โบราณ

59 ล็อค20 โครงการสวนหลวงสแควร์ ซอย จุฬา 12 ถ. พระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
02 214 4558
11.00-22.00น.
Suki Shabu ( สุกี้ ชาบู )

TOP